Lineaarinen regressio 2

Ohjelmakoodin ja tulosteet löydät GitHubista:

https://github.com/taanila/tilastoapu/blob/master/linreg2.ipynb

 

Mainokset